Kerkdienst met René Schreuder

E.K. Kerkdienst met René Schreuder
Datum 26 november 2023
Tijd 10:00 uur

Deze dienst wordt geleid door René Schreuder. Thema: Hoop ondanks alles

Henk van ’t Hoff bespeelt het orgel.

Na de dienst bent u uitgenodigd om na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.

Orde van dienst:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door kerkenraadslid

Aansteken van de kaars

Lied (staand): Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (lied 275: 1, 2, 3)

Bemoediging en groet

Lied (staand): Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (lied 275: 4, 5)

Gebed

Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen (lied 601: alle verzen)

Schriftlezing: Genesis 19: 12 – 26 – De verwoesting van Sodom

Lied: Niet is het laatste woord gesproken (lied 818: alle verzen)

Schriftlezingen:

– Mattheüs 5: 1 -12 – De zaligsprekingen

– Lucas 9: 57 – 62 – Het volgen van Jezus

Lied: Niet als een storm, als een vloed (lied 321: 1, 2, 3, 4)

Overdenking

Orgelspel

Collectes: onze kerk & Liliane Fonds

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Lied (staand): Vervuld van uw zegen (lied 425)

Uitzending en zegen

Orgelspel

 

Agenda