Kerkdienst met Reinhold Philipp in Zwammerdam

Quim Muns Kerkdienst met Reinhold Philipp in Zwammerdam

De dienst wordt geleid  door dominee R.F. Philipp. Thema van de dienst: Een tweede kans.

We zingen: Openingslied:  Ontwaak, o mens (lied 215, 1.2.3), Antwoordlied:  Tot U, Heer, is ons hart gericht, Lied:  Mijn ogen zijn gevestigd op God (lied 25A), Lied:  Zo spreekt de Heer (lied 537) en Slotlied:  Ga met God en Hij zal met je zijn (lied 416).

We lezen: Lukas 13:1-9  Een vijgenboom zonder vruchten

Organist is Henk van ’t Hoff .

 

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar in het bijgebouw.

 

Over Reinhold Philipp

Reinhold Philipp

is sinds 1999 predikant in de gemeente Den Haag. Hij is geboren en getogen in Beieren, in het zuiden van Duitsland. Hij heeft in Regensburg, Passau en Leiden theologie gestudeerd. Vóór zijn predikantschap werkte hij als oproepkracht in de zorg en bijna drie jaar lang als sociaal-bijstandsambtenaar in de gemeente Den Haag. Hij is tevens lid van de landelijke Commissie tot de Zaken. Als predikant wil hij de mensen, die hij mag begeleiden, laten delen in de vreugde van het evangelie en bemoediging en troost bieden.

Agenda