Kerkdienst met Reinhold Philipp

Datum 29 januari 2023
Tijd 10:00 uur

Dominee R.F. Philipp leidt deze kerkdienst. Thema van deze dienst is: ‘het is niet goed dat de mens alleen is’.

Marc Koning is de organist vandaag.

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar. U bent van harte welkom!

Orde van dienst:

Orgelspel

Welkom en mededelingen door kerkenraadslid

Aansteken van de kaars

Lied (staand): Kom, God, en schrijf uw eigen naam (lied 792, 1.2)

Bemoediging en groet

Lied (staand): Verlaat niet, wat uw hand begon (lied 792, 3)

Gebed

Lied: De wereld is van Hem vervuld (lied 825, 1.2)

Schriftlezing: Genesis 2:18-25 Het is niet goed dat de mens alleen is

Lied: Hij blies ons van zijn adem in (lied 825, 3.4)

 Schriftlezing: Mattheüs 25:31-46 Ik was ziek/gevangen en jij hebt mij bezocht

Lied: Ontwaak, o mens, de dag breekt aan (lied 215, 1.6.7)

Overdenking

Orgelspel

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Lied (staand): Laat komen, Heer, uw rijk (lied 756, 1.2.4.6)

Uitzending en zegen

Orgelspel

 

Over Reinhold Philipp

Ds. Reinhold Philipp

Reinhold Philipp (geb. 1971) is sinds 1999 predikant in de gemeente Den Haag. Hij is geboren en getogen in Beieren, in het zuiden van Duitsland en heeft in Regensburg, Passau en Leiden theologie gestudeerd. In Nieuwegein werkte hij in een verpleeghuis als geestelijk verzorger. Vóór zijn predikantschap werkte hij als oproepkracht in de zorg en als sociaal-bijstandsambtenaar in de gemeente Den Haag. Als predikant wil hij de mensen, die hij mag begeleiden, laten delen in de vreugde van het evangelie en bemoediging en troost bieden.

Agenda