Kerkdienst met Maya Walburg i.p.v. Friso Boogerd.

EK Kerkdienst met Maya Walburg i.p.v. Friso Boogerd.
Datum 27 maart 2022
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Komende zondag is er om 10 uur (let op: zomertijd)  kerkdienst in Alphen aan den Rijn

In deze dienst zal ds. Friso Boogerd niet voorgaan. Hij is door een ski-ongelukje geblesseerd geraakt.

Gelukkig is Maya Walburg bereid gevonden hem te vervangen.

Organist is Sebastiaan Wijland.

L I T U R G I E

‘Er drijft een bron voorbij’

 De eerste twee boten passeerden vlot
maar de derde was een diep geladen aak
die zo traag naderde dat (cadeau Karin
pasta, room, boontjes, loodgieter bellen)

Plotseling doemt de aak dichtbij op
en zie ik dat hij geheel gevuld is
met water dat in springerige golfjes
uit het donkere ruim over de boorden stroomt

Boven de wachtende mensen
is de moeheid van de werkdag uitgegroeid
tot een bijna zichtbare tros tekstballonnen

Verwikkeld in gedachten en beslommeringen
zien we niet dat uit de aak
al het water van de Amstel opwelt
Incognito drijft de bron van de rivier voorbij

(‘Het magerebrugwonder’, K. Michel, 1999)

Inleidend orgelspel

Welkom … aansteken Paaskaars ….. korte stilte

Aanvangslied: Lied 276, vers 1 en 2

Bemoediging en groet

Vervolg aanvangslied: Lied 276, vers 3

Gebed

Zingen: Lied 695

Lezen: gedeelten uit Genesis 22

Zingen: Lied 536

Lezen: Romeinen 8, vers 31 – 34

Zingen: Lied 756, vers 1 t/m 5

Overdenking

Orgelspel

Gebed… Stilte … Onze Vader

Collecte

Slotlied: tekst Sytze de Vries, melodie lied 263

Woon in mijn dromen, in al wat ik ben,

want niets is mij liever, geen mens die ik ken,

mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht,

het licht, waar ik wakend en slapend op wacht.

 

Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.

Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,

als vader, als moeder, met mij kind aan huis.

Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.

 

Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,

mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,

mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,

Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.

Heenzending en zegen

 

 

 

 

 

 

 

Agenda