Kerkdienst met Maya Walburg

EK Kerkdienst met Maya Walburg
Datum 29 oktober 2023
Tijd 10:00 uur

Mevrouw M.D. Walburg leidt deze dienst. Thema: Vragen stellen

Is de tijd een keer begonnen? Houdt de ruimte ergens op? Kun je op de maan ook zonnen? Hangt Nieuw-Zeeland op z’n kop? Kan de horizon bewegen? Heeft papier een binnenkant? Wanneer worden wolken regen? Zijn er zeeën zonder strand? Kun je eeuwig blijven leven? Raken dagen weleens kwijt? Waar is vorig jaar gebleven? Kun je leven zonder tijd? Waren mensen vroeger apen? Is bevroren water nat? Gaan de sterren ’s morgens slapen? Was de aarde vroeger plat? (Prentenboek ’Was de aarde vroeger plat)

Markc Koning bespeelt het orgel.

Na de dienst is er koffie/thee. Voel je welkom!

Liturgie

Welkom, aansteken paaskaars, korte stilte

Aanvangslied: Lied 601, vers 1 en 2

Bemoediging en groet

Vervolg aanvangslied: Lied 601, vers 3

Gebed

Zingen: Lied 657, vers 1 en 4

Lezen: Vrije weergave van de Tien Woorden (uit: ‘Het lef om op te staan, de bijbel zonder vrome praatjes’, Dirk van de Glind)

Zingen: Lied 849

Lezen: ‘Het manna’’,  uit Het verhaal gaat, Nico ter Linden

Zingen: Lied 23c, vers 1, 2 en 5

Overdenking

Orgelspel

Gebed … Stilte … Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 423

Uitzending en zegen

Uitleidend orgelspel

Over Maya Walburg

maya-walburg

Maya Walburg

is freelance gastvoorganger bij vrijzinnige geloofsgemeenschappen.

 

Agenda