Kerkdienst met Maya Walburg

EK Kerkdienst met Maya Walburg
Datum 7 mei 2023
Tijd 10:00 uur

Mevrouw M.D. Walburg leidt deze dienst i.p.v. Ds. E. de Bijll Nachnenius. Het thema van de dienst is Gehoorzaamheid.

Henk van ’t Hoff bespeelt het orgel.

Na de dienst is er koffie/thee voor iedereen.

Liturgie:

Richt je gedicht tot de duisternis

deel duizend uit van je gemis,

drijf een wig in de nacht en luister

naar de lichtschuwe, tersluiks gefluisterde

woorden, de nieuwe van ooit en van altijd.

Dichten is niets dan gehoorzaamheid.

(Guillaume van der Graft)

Inleidend orgelspel

Welkom, aansteken paaskaars, moment van stilte

Aanvangslied: Lied 275, vers 1, 2 en 3

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 275, vers 4 en 5

Gebed

Zingen: Lied 657, vers 1 en 4

Inleiding op het thema: Gehoorzaamheid

Zingen: Lied 320, vers 1 en 4

Lezing: De legende van de heilige Christoforus (Juke Hudig)

Zingen: Lied 323 (graag even een keer voorspelen)

Lezing: Matteüs 4, vers 12 – 22

Zingen: Lied 531, vers 1 en 3

Overdenking

Orgelspel

Gebed .. Stilte … Onze Vader

Collecten

Slotlied: Lied 423

Uitzending en zegen

Wilhelmus

Over Maya Walburg

maya-walburg

Maya Walburg

is freelance gastvoorganger bij vrijzinnige geloofsgemeenschappen.

Agenda