Kerkdienst met Maya Walburg

Kerkdienst met Maya Walburg
Datum 3 juli 2022
Tijd 10:00 uur

Mevrouw M.D. Walburg leidt deze dienst. Het thema is: In alles de liefde

Wim Cusee bespeelt het orgel.

Na de dienst is er koffie/thee voor iedereen.

Liturgie

Inleidend orgelspel

Welkom, aansteken Paaskaars, korte stilte

Aanvangslied: Lied 280, vers 1 t/m 4

Bemoediging en groet

Vervolg aanvangslied: Lied 280, vers 5, 6 en 7

Gebed

Zingen: Lied 146c, vers 1 en 7

Gedicht: ‘Huidhonger’, Hein Stufkens

Zingen: Lied 791, ver 1, 2 en 6

Lezing: Johannes 15, ver 9 – 17

Zingen: Lied 691

Lezing: 1 Korintiërs 13

Zingen: Lied 320, vers 1, 4 en 5

Overdenking

Orgelspel

Gebed … Stilte …. Onze Vader

Slotlied: Lied 793, vers 1 en 2

Uitzending en zegen

Vervolg slotlied: Lied 793, vers 3

Uitleidend orgelspel

Over Maya Walburg

maya-walburg

Maya Walburg

is freelance gastvoorganger bij vrijzinnige geloofsgemeenschappen.

Agenda