online kerkdienst met Laura van Asselt in Sommelsdijk

E.K. online kerkdienst met Laura van Asselt in Sommelsdijk
Datum 30 januari 2022 - 5 februari 2022
Tijd 10:00 uur
Locatie Online

Op zondag 30 januari 2022 zal ds. Laura van Asselt uit Alphen aan den Rijn de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk. De dienst begint om 10.00 uur. De muziek wordt verzorgd door Sjaliene de Waal.

U kunt deze dienst thuis volgen en later nog een keer bekijken, via de volgende link :  https://sommelsdijk.remonstranten.nl/blog/actueel/ds-laura-van-asselt-leidt-dienst-van-30-januari-bij-remonstranten-sommelsdijk/

Of: link naar de kerkdienst

Liturgie
Welkom en aansteken kaars
Stilte

Lied 280: 1, 4, 5 en 7

Votum en Groet
Antwoordlied Tot u heer is ons hart gericht

Gebed

Lied 442: alle verzen

Lezingen:

Schaapsherder met z’n kudde

Jeremia 23: 1 – 4
Vervloekt is de herder die zijn schapen naar een afgrond drijft, de dieren verdwaald laat rondlopen. Daarom zegt de God van Israël tegen die leiders: ‘jullie hebben mijn volk verdwaald laten rondlopen, hebben hen uit elkaar gedreven; jullie hadden geen zorg voor hen. Maar ik zal wel zorg aan jullie besteden: ik zal jullie straffen voor al je misdaden. Ik zal wat nog van mijn volk over is, terughalen uit de landen waarheen ik het had verdreven; ik breng ze terug naar hun eigen land; ze zullen veel kinderen krijgen en een groot volk worden. Ik zal leiders over hen aanstellen die wel voor hen zullen zorgen. Mijn volk zal niet meer bang zijn, geen angst meer kennen; niemand zal nog verloren lopen. Dit kondig ik jullie aan.

Lied 995: alle verzen

Filippenzen 2: 1 – 7a
Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. 4Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar.

Lied 912: alle verzen

Preek

Orgelspel

Gebeden

Mededelingen

Collecte

Lied 657: alle verzen

Uitzending en zegen
Allen zingen Amen, amen amen

Collecte
De collecte is deze week voor Kerk in actie, Werelddiaconaat Oeganda‘Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en hout besparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen’.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.
U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

Van harte welkom na opgave
Wilt u bij deze dienst aanwezig zijn, dan kunt u zich vóór zaterdag 18.00 uur opgeven bij Hannie Vermeulen: secr.rem.som@gmail.com.

We vragen om bij binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen en bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

Mochten er teveel bezoekers zijn voor de beschikbare ruimte, dan laten we dat aan u weten!

 

Agenda