Kerkdienst met Laura van Asselt

EK Kerkdienst met Laura van Asselt
Datum 13 maart 2022
Tijd 10:00 - 11:00 uur

U bent van harte welkom in de dienst die geleid wordt door ds. Laura van Asselt.

Het thema van de dienst is: kan God op aarde wonen? 

Henk  van ’t Hoff  bespeelt het orgel.

Orde van dienst:

Lied 1010: 1 tm 3

Votum en groet

Antwoordlied

gebed

orgelspel

stilte (3 a 4 minuten)

inleiding

lezing

lied 823: 1, 2

lezing

lied 823: 5

Preek

stilte (1 minuut)

lied 791: 1 tm 4

gebeden

collecte

lied 1010: 1 tm 3

Uitzending en zegen

lied 425

 

Agenda