Kerkdienst met Japke van Malde

EK Kerkdienst met Japke van Malde
Datum 29 september 2019
Tijd 10:00 uur

Vandaag preekt Ds J.W. van Malde.

Nelie Oudenes bespeelt het orgel.

Thema is “Verzoening”
De christelijke verzoeningsleer stelt dat God zich verzoend heeft met de wereld door het offer van zijn eniggeboren zoon: onze zonden zijn vergeven door de kruisdood van Jezus.
Hoe kunnen we als vrijzinnige geloofsgemeenschap deze boodschap verstaan? Wat betekent verzoening voor ons? En wat kunnen we leren van de joodse traditie, waarin er grote nadruk wordt gelegd op de onderlinge verzoening tussen mensen?
Met een tekst uit het apocriefe boek Jesus Sirach (28: 3): Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander, bij de Eeuwige om verzoening vragen?
Het confronteert ons met de vraag hoe wij ons kunnen verzoenen, niet alleen met God, ook met elkaar, met onszelf of met een situatie. Wat staat verzoening in de weg

Na de dienst drinken we koffie met elkaar.

 

Over Japke van Malde

japke van Malde

Japke van Malde is predikant van de remonstrantse gemeente in Nieuwkoop en sinds juni 2016 ook predikant in Vrijburg, met een bijzondere opdracht voor 45 minners, de “jongeren” van Vrijburg – dat wil zeggen de jong-volwassenen, waaronder ouders en hun kinderen (in samenwerking met de jongerenwerker in de Kelder).

Agenda