Kerkdienst met Jan van Aller

E.K. Kerkdienst met Jan van Aller
Datum 2 februari 2020
Tijd 10:00 uur

Ds. G.J. van Aller leidt deze dienst.

Het thema van de dienst is: Mozes ziet wel in de verte het land dat God zijn volk beloofd heeft, maar zal er zelf niet komen. Het roept de vraag op: in hoeverre zijn we zelf werkelijk in staat om ‘de leiding over te dragen’? Om , geconfronteerd met onze sterfelijkheid, te durven leven met een visioen – om te kunnen zeggen: misschien kom ik er niet – maar wij komen er wel…?

Orde van Dienst:

 • Lied (staande) ‘Dit is een morgen’ , lied 216
 • Votum en Groet
 • Antwoordlied : ‘tot U heer is ons hart gericht…..”
 • Inleiding
 • Verootmoediging
 • Lied ‘Wij zoeken hier Uw aangezicht’, lied 281 : 1, 2, 3, 9 en 10
 • Bijbellezing: – Numeri 27: 12 – 23
 • – Johannes 10: 22 – 25
 • Lied: 753 ( Er is een land van louter licht)
 • Prediking
 • Orgelspel
 • Stilte
 • Gebeden
 • Collecte (onder het voorspel van het laatste lied)
 • Lied (staande) ‘Vervuld van Uw zegen’ , lied 425
 • Uitzending en Zegen
 • Orgelspel

 Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar.

Iedereen is van harte welkom!

Over Jan van Aller

Jan van Aller

is sinds 2015 predikant in de Protestantse wijkgemeente Haarlem-Schalkwijk.

 

 

Agenda