Kerkdienst met Friso Boogerd in Zwammerdam

EK Kerkdienst met Friso Boogerd in Zwammerdam
Datum 25 juli 2021
Tijd 10:00 uur
Komende zondag is er om 10 uur  een kerkdienst in Zwammerdam, Molenstraat 10.
In deze dienst zal voorgaan ds. Friso Boogerd.
Organist is Henk van’t Hoff, koster  Cees Weerheim.

We luisteren naar  het gedicht passages XII van Rutger Kopland en naar Geloof als een mosterdzaadje (Mattheus 17: 14-20)

We zingen: Aanvangslied LB 283:1 t/m 4 In de veelheid van geluiden, Antwoordlied  Tot U Heer is ons hart gericht (melodie ps 134), LB  287:1-3 Rond het licht dat leven doet, LB 700 Als de wind die waait met vlagen, Slotlied (staande): LB 418:1 t/m 3 God, schenk ons de kracht

Voor deze dienst – en de volgende- hoeft u zich niet meer op te geven. Wel zullen we bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer noteren. Verder blijft gelden: handen reinigen bij binnenkomst, afstand houden en thuis blijven bij mogelijke corona-klachten.

Rutger Kopland (1934-2012) – Plaatsen, passages XII

Geef mij maar de brede, de trage rivieren,

de bewegingen die je niet ziet, maar vermoedt,
de drinkende wilgen, de zinloze dijken,
een doodstille stad aan de oever.
Geef mij maar de winter, het armoedige
landschap, de akker zonder het teken
van leven, de kracht van krakende heide.
Geef mij maar de kat als hij kijkt voor
hij springt om te vluchten, te vechten,
te jagen, te paren, als hij kijkt.
Geef mij maar het paard in galop maar
van hout, op zijn zij in het gras.
Geef mij maar een vraag en geen antwoord.
[uit De Revisor, 1974]

Agenda