Kerkdienst met Friso Boogerd

EK Kerkdienst met Friso Boogerd
Datum 26 februari 2023
Tijd 10:00 uur

Vandaag preekt Ds F.F. Boogerd.

Organist: Marc Koning

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar.

Over Friso Boogerd

Friso Boogerd

is jurist en theoloog. Hij is op latere leeftijd in de avonduren theologie aan de VU gaan studeren, waarna hij de remonstrantse predikantsopleiding aan het Remonstrants Seminarium (toen nog in Leiden) in 2012 voltooide. Hij heeft zich gespecialiseerd in de psychologische aspecten van religieuze èn niet-religieuze zingeving. Sinds 1999 is hij werkzaam als Career & Life coach. Zie ook zijn website: https://www.boogerdcoaching.nl/

Agenda