Kerkdienst met Foeke Knoppers

EK Kerkdienst met Foeke Knoppers
Datum 17 februari 2019
Tijd 10:00 uur

Ds. Foeke Knoppers leidt deze kerkdienst, dus niet Martine Wassenaar zoals vermeld in de Gemeente Berichten.

We zingen: Lied : 213: 1,2 en 5 (Morgenglans der eeuwigheid), Antwoordlied : ‘tot U heer is ons hart gericht…..”, Lied: 852 (U komt mij lieve God), Lied: 868: 1,2 en 5 (Lof zij de Heer) en Lied : 362 (Hij die gesproken heeft een woord..).

Inleidende lezing: Johannes 3: 20: ‘En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart’.

Bijbellezingen: Deuteronomium 32: 8-13, Galaten 6: 1-6 en Mattheus 13: 24-30

Organist is Frederik Vos.

Na de dienst drinken we met elkaar een kopje koffie/thee.

Iedereen is van harte welkom!

Over Foeke Knoppers

Foeke Knoppers

is geboren in de remonstrantse pastorie in Lochem. Na zijn studie in Leiden is hij predikant geweest in Alkmaar, Hoorn,  Den Haag,  Apeldoorn en Deventer,  Naarden-Bussum en Twente. Sinds  2015 is hij met emeritaat.

 

 

 

 

Agenda