Kerkdienst met Ds. Johannes Tromp

Datum 27 februari 2022
Tijd 10:00 uur
Entree
Gratis

Ds. Joh. Magliano-Tromp leidt  de kerkdienst, dit jaar voor het eerst weer in ons eigen kerkgebouw, de oude synagoge.

Het begrip vrede zal er ongetwijfeld een rol in spelen in deze dienst.

Sebastiaan Wijland bespeelt het orgel.

Orde van dienst:

Lied 92:1, 2, 6, 7

Votum en groet

Antwoordlied

Inkeer en gebed

Hebreeën 11:1-6 (voorganger)

Lied 906:1, 3, 6, 8

Jeremia 7:1-11 (lector)

Lucas 6:39-49 (lector)

Lied 995

Preek

Lied 1012

Voorbeden en Onze Vader

Collecte

Lied 100

Agenda