Kerkdienst met Ds. Johannes Tromp in Zwammerdam

EK Kerkdienst met Ds. Johannes Tromp in Zwammerdam
Datum 26 maart 2023
Tijd 10:00 uur

Deze kerkdienst wordt geleid door Ds. Joh. Magliano-Tromp.

Atie Kroon bespeelt het orgel.

Na de dienst is er koffie/thee in het bijgebouw.
Iedereen is welkom!
Orde van dienst

– Orgelspel

– Welkom en mededelingen

– Stilte

– Lied 121

– Bemoediging en groet

– Antwoordlied (Tot u, Heer)

– Inkeer en gebed

– Lied 938

– Jesaja 35:1-7

– Johannes 9

– Lied 941

– Preek

– Orgelspel

– Lied 156:1, 2, 4

– Voorbeden en Onze Vader

– Collecten

– Lied 800:1, 2, 3

– Uitzending en zegen

Over Johannes Magliano-Tromp

Magliano Tromp

Johannes Magliano-Tromp

is van 1995- 1999 remonstrants predikant in Alphen aan den Rijn geweest.

Agenda