Kerkdienst met dominee Els de Bijll Nachenius.

E.K. Kerkdienst met dominee Els de Bijll Nachenius.
Datum 3 oktober 2021
Tijd 10:00 uur

Vandaag wordt na lange tijd weer een dienst in onze kerk in Alphen aan de Rijn gehouden. Ds Els van Dunné-de Bijll Nachenius gaat de dienst leiden.

Marc Koning bespeelt het orgel.

Thema: “ Mijn kind, wees zachtaardig in wat je doet,  dan ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft.” Jezus Sirach 3:17

Orde van dienst:

Aanvangslied (staande) NLB 100 ‘ Juich Gode toe bazuin en zing’

Votum en Groet

Antwoordlied (een couplet van psalm 134) ‘Tot U Heer is ons hart gericht’

Inleidende lezing

Gebed

Zingen NLB 513:1,4 ‘God heeft het eerste woord’

Inleiding op de bijbellezingen

Bijbellezing Jezus Sirach 3:17-18, 20, 28-29

Zingen NLB 841:1,2 ‘Wat zijn de goede vruchten’

Bijbellezing Lukas-evangelie 3:1-16

Zingen NLB 841:3,4 ‘Wat zijn de goede vruchten’

Prediking

Orgelspel

Stilte

Gebeden, eindigend in gezamenlijk gebeden Onze Vader

Collecte (onder het voorspel van het laatste lied)

Slotlied (staande) NLB 976 ‘ Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’ geheel

Uitzending en Zegen

Orgelspel

Agenda