Kerkdienst met Dick Peters

E.K. Kerkdienst met Dick Peters
Datum 18 december 2022
Tijd 10:00 uur

Deze dienst wordt geleid door ds Dick Peters. Thema van de dienst is: verwachten is niet afwachten

Atie Kroon bespeelt het orgel.

Na de dienst bent u uitgenodigd voor een kopje koffie of thee.

Liturgie:

Woorden van welkom – aansteken kaarsen – stilte

Bemoediging en groet

Gebed  en inleidende woorden

 Hoe zal ik U ontvangen (lied 441)

Lezing:  Jesaja: 2: 1 t/m 5

 Nu daagt het in het oosten (lied 444)

 Lezing: Matteus 3: 1 t/m 12

 Overdenking  

 Orgelspel

 Gebed – stilte – Onze Vader  –  Collecte

 Ga dan op weg (melodie lied 868)

 Wegzending en zegen

Over Dick Peters

Dick Peters

is emeritaat predikant van onze remonstrantse gemeente.

 

Agenda