Kerkdienst met Dick Peters

EK Kerkdienst met Dick Peters
Datum 31 juli
Tijd 10:00 uur

Deze dienst wordt geleid door ds D.C. Peters

 

Na de dienst is er koffie/thee voor iedereen.

 

Over Dick Peters

Dick Peters

is emeritaat predikant van onze remonstrantse gemeente.

Agenda