Kerkdienst met Dick Peters

Datum 31 juli 2022
Tijd 10:00 uur

Deze dienst met het thema “het zout der aarde”wordt geleid door ds Dick Peters.

Organist is vandaag  Teun van der Kooij.

Na de dienst bent u uitgenodigd voor ontmoeting  met een kopje koffie of thee.

Liturgie:

Thema: Het zout der aarde

Welkom en mededelingen – aansteken kaars – stilte

Zingen: Vrede voor jou, hierheen gekomen (mel. lied 865)

Bemoediging en groet

Gebed en inleiding op het thema

Zingen: Ik sta voor U in leegte en gemis (lied 942)

Lezing:  Romeinen 13: 8 t/m 13

Zingen: De toekomst is al gaande (lied 605)

Lezing: Matteus 5: 13 t/m 16

Zingen: O grote God die liefde zijt (lied 838)

Overdenking:  Wij zijn het zout der aarde (Mattheüs 5:13)

Orgelspel –  Collecte voorafgaand aan het slotlied

Zingen: Ga met God (lied 416)

Uitzending en zegen

Over Dick Peters

Dick Peters

is emeritaat predikant van onze remonstrantse gemeente.

Agenda