Kerkdienst met Japke van Malde

EK Kerkdienst met Japke van Malde
Datum 21 oktober 2018
Tijd 10:00 uur

Vandaag preekt Ds J.W. van Malde. Henk van ’t Hoff bespeelt het orgel.

We zingen: Lied: 655, vers 1, 2 en 3  Zingt voor de Heer een nieuw gezang, Antwoordlied: Tot u Heer is ons hart gericht, Lied: 462 Zal er ooit een dag van vrede, Lied:  807, vers 1 t/m 4 Een mens te zijn op aarde, Lied:  167 vers 1 tot en met 6, Slotlied: 419 Wonen overal nergens thuis

We lezen: Exodus 1 en 2

Na de dienst drinken we koffie met elkaar.

 

Over Japke van Malde

japke van Malde

Japke van Malde is predikant van de remonstrantse gemeente in Nieuwkoop en sinds juni 2016 ook predikant in Vrijburg, met een bijzondere opdracht voor 45 minners, de “jongeren” van Vrijburg – dat wil zeggen de jong-volwassenen, waaronder ouders en hun kinderen (in samenwerking met de jongerenwerker in de Kelder).

Agenda