Kerkdienst in schuilkerk Zwammerdam

EK Kerkdienst in schuilkerk Zwammerdam

De dienst wordt geleid  door dominee R.F. Phillipp. Organist is Henk van ’t Hoff .

Orde van dienst  Eerste advent De tekenen van de tijd

Openingslied:  Verwacht de komst des Heren (lied 439, 1.2.3)        

Bemoediging en groet

Antwoordlied:  Tot U, Heer, is ons hart gericht

Inkeer en gebed

Zingen:  Wij zoeken hier uw aangezicht (lied 281, 1.2.3.4)

Schriftlezing: Lukas 21:25-31 De tekenen van de tijd herkennen

Zingen:  Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer (lied 437, 1.4.5.6)

Schriftlezing:  Jesaja 2:2-4  Alles wordt anders

Zingen:  Zal er ooit een dag van vrede (lied 462, 1.2.6)

Overdenking

Muziek

Voorbeden en Onze Vader

Mensen aan wie we denken en afkondigingen

Slotlied:  Nu daagt het in het oosten  (lied 444)

Uitzending en Zegen

 

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar.

 

Over Reinhold Philipp

Reinhold Philipp

is sinds 1999 predikant in de gemeente Den Haag. Hij is geboren en getogen in Beieren, in het zuiden van Duitsland. Hij heeft in Regensburg, Passau en Leiden theologie gestudeerd. Vóór zijn predikantschap werkte hij als oproepkracht in de zorg en bijna drie jaar lang als sociaal-bijstandsambtenaar in de gemeente Den Haag. Hij is tevens lid van de landelijke Commissie tot de Zaken. Als predikant wil hij de mensen, die hij mag begeleiden, laten delen in de vreugde van het evangelie en bemoediging en troost bieden.

Agenda