Kerkdienst en nieuwjaarsreceptie

Datum 3 januari 2016
Tijd 10:00 uur

De dienst zal geleid worden door Dr. J. Magliano Tromp uit Leiden.

De tweede collecte is voor het Restauratiefonds.

Nieuwsjaarsbijeenkomst: na de dienst

De kerkenraad vindt het nog steeds erg plezierig om aan het begin van het nieuwe jaar een gezamenlijk moment te hebben waarop wij met elkaar herinneringen ophalen en onze wensen voor het komende jaar met elkaar delen. We denken dat zo’n moment beter aansluit na de eerste dienst in het nieuwe jaar, dan op een zaterdagmiddag. Dus zet de datum vast in uw agenda: de nieuwjaarsbijeenkomst zal zijn op zondag 3 januari 2016, na de dienst.

Agenda