Kerkdienst met ds. Joep de Valk, daarna nieuwjaarsreceptie

Kerkdienst met ds. Joep de Valk, daarna nieuwjaarsreceptie
Datum 6 januari 2019
Tijd 10:00 uur

Ds. Joep de Valk leidt deze dienst op Driekoningen. Leven uit genade is het thema.

Verhalen uit de bijbel: Jesaja 60: 1–6 “Allen komen met goud en wierook beladen” en Matteüs 2: 1–12 “Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde”.

We zingen: Openingslied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen, Antwoordlied 978 couplet 4, Inkeerlied Wees de grond onder mijn voeten, Lied 527 en Slotlied 978.

Nelie Oudenes  bespeelt het orgel.

Na de dienst houden we een nieuwjaarsreceptie, waarbij u ook van harte welkom bent.

Over Joep de Valk.

Joep-de-Valk-21

Joep de Valk

is een zogenoemde “late roeping” Hij heeft op zijn 45ste zijn loopbaan omgegooid om predikant te worden. In zijn vorig leven is Joep technisch en bedrijfskundig opgeleid, om te eindigen als ondernemer met een fabriek voor Montessori leermiddelen. Na verkoop van zijn bedrijf heeft hij zich gericht op theologie en op mensen aan de rand van de samenleving, in daklozenopvang, verslavingszorg en schuldsanering. De reden voor de nogal ongewone ommezwaai van koopman naar dominee is de door de jaren heen steeds sterker wordende vraag “wat geloof ik nu eigenlijk?”. Bij de Remonstranten was er ruimte én geestelijke vrijheid om zelf te onderzoeken wat het hogere nu voor hem inhoudt. Deze ervaring was dermate positief dat Joep de Valk zelfs de stap naar predikantschap nam. Hij is nu predikant bij Vrijburg.

Agenda