Kerkdienst met Dick Peters: Geloven in de oogst

A.K. Kerkdienst met Dick Peters: Geloven in de oogst
Datum 17 oktober 2021
Tijd 10:00 uur

In deze dienst gaat Ds. Dick Peters voor. Thema: Geloven in de oogst

Sebastiaan Wijland bespeelt het orgel.

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar.

 

Liturgie zondag 17 oktober 2021:

Welkom en mededelingen – aansteken kaars – stilte
Zingen: Vrede voor jou, hierheen gekomen (mel. lied 865)
Bemoediging en groet
Gebed
Inleidende woorden op het thema
Zingen ‘Nog voor wij woorden hebben’ (melodie lied 968)
Lezing: Prediker 11: 1 t/m 6
Zingen: Gij hebt, o Vader van het leven  (lied 823: 1, 2, 4 en 5)
Lezing: Marcus 4: 26 t/m 34
Zingen: Wat zijn de goede vruchten (lied 841)
Overdenking: Het is als een zaadje van de mosterdplant (Mc 4-31)
Orgelmuziek
Gebed – stilte – Onze Vader (andere tekst)
 Inzameling
We zingen: Ga dan op weg (mel. lied 868)
Uitzending en zegen

Over Dick Peters

afscheid1
Dick Peters  is emeritaat predikant van onze remonstrantse gemeente.

Agenda