Kerkdienst

EK Kerkdienst
Datum 10 april 2016
Tijd 10:00 uur

Vandaag preekt Ds F.F. Boogerd.

Na de dienst drinken we koffie met elkaar.

Agenda