Kerkdienst

EK Kerkdienst
Datum 1 juli 2018
Tijd 10:00 uur

Deze kerkdienst wordt geleid door dominee P.L. van Asselt.

De volgende liederen worden gezongen: 280: 1 t/m 3, 6, 7  216: 1 t/m 3  837  835   en 657. Sebastiaan Wijland bespeelt het orgel.

Lezingen:

Marcus 1: 21 – 34

In het hoofdstuk voorafgaande aan dit fragment, volgen we Jezus op zijn tocht langs diverse dorpen. De wonderbare spijziging vindt plaats, hij discussieert met de farizeeërs en geneest een blinde in Betsaïda. Dan begint het negende hoofdstuk:

Marcus 9: 2 – 13

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar. Iedereen is van harte welkom!

 

Over Laura van Asselt

Laura van Asselt

is remonstrants predikant bij de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden

 

Agenda