Kerkdienst: en hij ging gerechtvaardigd naar huis

E.K. Kerkdienst: en hij ging gerechtvaardigd naar huis
Datum 3 juni 2018
Tijd 10:00 uur

Deze kerkdienst wordt geleid door dominee J.H. Röselaers. Het thema zal zijn:  ‘en hij ging gerechtvaardigd naar huis’ . 

Orde van dienst

 • Lied 216 (dit is een morgen als ooit de eerste)
 • Votum en Groet
 • Antwoordlied : ‘tot U heer is ons hart gericht…..”(psalm 134, couplet staat niet in nieuwe liedboek)
 • Gebed
 • Lied 103-C : 1-2-5 (Loof de koning heel mijn wezen)
 • Bijbellezing Jesaja 57: 15-19
 • Lied 971: 1-2 (zingt een nieuw lied voor God de Here)
 • Bijbellezing Lucas 18: 9-14
 • Lied 834 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)
 • Prediking
 • Orgelspel
 • Stilte
 • Gebeden
 • Collecte (onder het voorspel van het laatste lied)
 • Lied (staande) 801: 1-2-3-4-5-6 (door de nacht van strijd en zorgen)
 • Uitzending en Zegen
 • Orgelspel

De organist is deze zondag Anton Lok en lector is Chris Hoogendoorn.

Na de dienst, onder hetgenot van een kopje koffie/thee, zal Joost Röselaers iets vertellen over de wat de broederschap voor (kleine) gemeentes kan betekenen.

Over Joost Röselaers

Joost Röselaers

is algemeen secretaris van de remonstranten en predikant van Vrijburg in Amsterdam-Zuid.

Meer over hem kunt u lezen op zijn website www.roselaers.nl

 

 

Agenda