Kerkdienst

EK Kerkdienst
Datum 15 april 2018
Tijd 10:00 uur

Vandaag preekt Ds F.F. Boogerd. Het thema is Paasverhalen: waarheid of nepnieuws? N.a.v. de verschijning van Jezus aan de vissende discipelen.

Organist: Henk van ’t Hoff

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar.

 

Over Friso Boogerd

Friso Boogerd

is predikant in de Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum. Hij is op latere leeftijd in de avonduren theologie aan de VU gaan studeren, waarna hij de remonstrantse predikantsopleiding aan het Remonstrants Seminarium (toen nog in Leiden) in 2012 voltooide. Hij heeft zich gespecialiseerd in de psychologische aspecten van religieuze èn niet-religieuze zingeving. Sinds 1999 is hij werkzaam als Career & Life coach.

 

Agenda