Kerkdienst

Kerkdienst
Datum
18 maart 2018
Tijd
10:00 uur

Deze kerkdienst wordt geleid door Dr. E.H. Cossee. Het thema van de overdenking is ‘Schade lijden aan de ziel’, n.a.v. Marcus 8 vers 36: ‘Wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?’ De volgende liederen worden gezongen: Aanvangslied: 587 vers 1, 2, 3 en 6 (O kostbaar kruis), Lied 283 geheel (In de veelheid van geluiden), Lied 42 vers 1, 3 en 5 (Evenals een moede hinde), Lied 835 geheel (Jezus, ga ons voor) en Slotlied 908 vers 4, 5 en 6 (Ik ging verdwaald langs vele wegen).

Gre Griffioen leest  Psalm 42 en Marcus 8:27-36

Henk van ’t Hoff bespeelt het orgel.

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar.

Iedereen is van harte welkom!

 

Over Eric Cossee

Eric Cossee

is emeritus predikant.

Agenda