Kerkdienst met Eric Cossee

Datum 7 juli 2019
Tijd 10:00 uur

Deze kerkdienst wordt geleid door Dr. E.H. Cossee. Thema van de overdenking: ‘Waardoor werden wij beheerst?’ (Matt. 6:33).

Toelichting bij het thema: Jezus stelt in de Bergrede Gods koningsheerschappij als hoogste prioriteit (Matteüs 6:33). Wij mensen hebben moeite met ons te buigen voor heersers. Maar waardoor worden wij beheerst? Tenslotte blijkt het gezag van waarden onontbeerlijk, willen wij niet in de chaos teloorgaan

Nelie Oudenes bespeelt het orgel.

We zingen: Lied 98 vers 1, 2 en 3 (Zingt een nieuw lied voor God de Here), Lied 283 geheel (In de veelheid van geluiden), Lied 823 vers 1, 4 en 5 (Gij hebt o Vader van het leven), Lied 800 vers 1, 2 en 3 (Wat zou ik zonder u geweest zijn) en Slotlied 919 geheel (Gij die alle sterren houdt)

We lezen: Exodus 20:1-17 en Matteüs 6:25-34

Na de dienst is er voor iedereen een kopje koffie/thee.

U bent van harte welkom!

 

Over Eric Cossee

Eric Cossee

is emeritus predikant.

Agenda