Kerkdienst in schuilkerk Zwammerdam

EK Kerkdienst in schuilkerk Zwammerdam

Omdat de restauratiewerkzaamheden in onze kerk te Alphen aan den Rijn nog niet klaar zijn, wordt deze dienst gehouden in Zwammerdam.

De dienst wordt geleid  door dominee R.F. Phillipp en heeft als thema WIJSHEID EN DWAASHEID.

Organist is Henk van ’t Hoff . We zingen de volgende liederen: De vreugde voert ons naar dit huis (lied 280, 1.2.3.4),  Tot U, Heer, is ons hart gericht (op melodie van lied 134), Onthul ons dan uw aangezicht (lied 280, 5.6.7), De Heer verschijnt te middernacht (lied 751), Een rijke schat aan wijsheid (lied 313, 1.3.4).

Schriftlezing (door predikant):  Spreuken 9:1-18, Schriftlezing (door lector Jan Griffioen):  Mattheüs 25:1-13

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar.

 

Over Reinhold Philipp

Reinhold Philipp

is sinds 1999 predikant in de gemeente Den Haag. Hij is geboren en getogen in Beieren, in het zuiden van Duitsland. Hij heeft in Regensburg, Passau en Leiden theologie gestudeerd. Vóór zijn predikantschap werkte hij als oproepkracht in de zorg. Als predikant wil hij de mensen, die hij mag begeleiden, laten delen in de vreugde van het evangelie en bemoediging en troost bieden.

Agenda