Kerkdienst

EK Kerkdienst
Datum 23 april 2017
Tijd 10:00 uur

Vandaag preekt Ds J.W. van Malde.

Na de dienst drinken we koffie met elkaar.

 

Over Japke van Malde

japke van Malde

Japke van Malde is predikant van de remonstrantse gemeente in Nieuwkoop en sinds juni 2016 ook predikant in Vrijburg, met een bijzondere opdracht voor 45 minners, de “jongeren” van Vrijburg – dat wil zeggen de jong-volwassenen, waaronder ouders en hun kinderen (in samenwerking met de jongerenwerker in de Kelder).

Agenda