Kerkdienst

EK Kerkdienst
Datum 5 februari 2017
Tijd 10:00 uur

Deze kerkdienst wordt geleid door dominee P. Korbee

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar.

 

 

Over Pieter Korbee

Pieter Korbee

is predikant in de remonstrantse gemeente Alkmaar. Hij beschouwt de vertolking van de geestelijke traditie van het christendom als de grote uitdaging in deze seculiere tijd. Van oudsher vormen twee pijlers de kern van deze traditie: de kerkdienst en de persoonlijke ontmoeting. Zij vormen de kern van zijn werk.

Agenda