Gezinsdienst

Gezinsdienst
Datum 15 december
Tijd 16:00 uur

Kerstviering met inbreng van gemeenteleden, jong en oud.

Nelie Oudenes bespeelt het orgel.

Agenda