Gezamenlijke gespreksavond

E.K. Gezamenlijke gespreksavond

Om het Vrijzinnig Protestantse en Remonstrantse gedachtegoed in onze regio levend te houden ligt het voor de hand de krachten te bundelen en meer samen te werken. De Remonstranten van Alphen ad Rijn en Waddinxveen zijn door de komst van hun gezamenlijke dominee Ds. Martijn Junte al in 2015 begonnen met samenwerking. Ook de VPG Boskoop en haar dominee Martine Wassenaar zoeken nu de verbinding met de buren. Eén van de manieren waarop die samenwerking vorm krijgt is het organiseren van gezamenlijke gespreksavonden.

De eerste avond hebben we nagedacht over het thema loslaten naar aanleiding van gedachten van emeritus predikant Just van Es. Hij wijdde er het boekje “Weg uit het moeten” aan (2de druk, Boekencentrum,  ISBN: 9789021143026).

De tweede gezamenlijke gespreksavond (van een serie van drie) met Martijn Junte, Martine van Wassenaar en leden, vrienden en belangstellenden uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Waddinxveen zal gehouden worden in de kerk te Alphen aan den Rijn

Op deze  tweede avond wordt gesproken naar aanleiding van het pas verschenen boek “liberaal christendom, ervaren, doen, denken” van Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob. Het gesprek gaat over vrijzinnigheid en liberaal zijn. Welke vrijzinnige waarden zijn belangrijk? In hoeverre zijn die uniek voor onze remonstrantse en vrijzinnige gemeenten, zijn er verschillen tussen de gemeenten onderling en zijn ze ook te vinden in andere kerkelijke gemeenten?

Naar aanleiding van het eerste gesprek wil men ook nog eens kijken naar onze “reiskoffer”. Wat hebben we op deze avond genoemd en wat vinden we belangrijk om mee te nemen als we onze reis gemeenschappelijk voortzetten.

De laatste avond op donderdag 7 april in Boskoop, zal over twee Bijbelverhalen  gaan. We hopen die te kunnen gebruiken in de afsluitende kerkdienst en mogelijk inspireren ze ons om vooruit te kijken, naar wat de toekomst ons brengen zal.

Op zondag 12 juni zal in de Remonstrantse kerk in Zwammerdam een gezamenlijke dienst worden gehouden, die voorbereid wordt op de genoemde avonden.

Wat het gespreksonderwerp ook is, we hopen in ieder geval dat tijdens de drie avonden veel leden, vrienden en belangstellenden van onze gemeenten  met elkaar kennis zullen maken door te spreken over wat ons bindt, waarin we verschillen en waar we elkaar kunnen vinden.

Wees welkom!

 

 

 

 

Agenda