Gezamenlijke gespreksavond

Gezamenlijke gespreksavond
Datum 7 april 2016
Tijd 20:00 uur

Om het Vrijzinnig Protestantse en Remonstrantse gedachtegoed in onze regio levend te houden ligt het voor de hand de krachten te bundelen en meer samen te werken. De Remonstranten van Alphen ad Rijn en Waddinxveen zijn door de komst van hun gezamenlijke dominee Ds. Martijn Junte al in 2015 begonnen met samenwerking. Ook de VPG Boskoop en haar dominee Martine Wassenaar zoeken nu de verbinding met de buren. Eén van de manieren waarop die samenwerking vorm krijgt is het organiseren van gezamenlijke gespreksavonden.

De eerste gespreksavond hebben we nagedacht over het thema loslaten naar aanleiding van gedachten van emeritus predikant Just van Es. Hij wijdde er het boekje “Weg uit het moeten” aan (2de druk, Boekencentrum,  ISBN: 9789021143026).

De  tweede gespreksavond in Alphen aan den Rijn hebben we gesproken naar aanleiding van het pas verschenen boek “liberaal christendom, ervaren, doen, denken” van Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob. Het gesprek ging over vrijzinnigheid en liberaal zijn. Welke vrijzinnige waarden zijn belangrijk? In hoeverre zijn die uniek voor onze remonstrantse en vrijzinnige gemeenten, zijn er verschillen tussen de gemeenten onderling en zijn ze ook te vinden in andere kerkelijke gemeenten?

Naar aanleiding van het eerste gesprek heeft men ook nog eens gekeken naar onze “reiskoffer”. Wat hebben we op deze avond genoemd en wat vonden we belangrijk om mee te nemen als we onze reis gemeenschappelijk voortzetten.

De laatste gespreksavond op donderdag 7 april in Boskoop, zal over twee Bijbelverhalen  gaan. En wel over De Rijke jongeling  en De vier vrienden die een zieke man bij Jezus brengen. Beide verhalen zijn daarna ook het thema van de gezamenlijke kerkdienst op 12 juni a.s. in Zwammerdam. 

Ook hopen wij dat beide verhalen ons inspireren  om vooruit te kijken, naar wat de toekomst ons brengen zal.

Wij heten u a.s. donderdag 7 april om 20.00 uur graag welkom bij VPG, Burg. Colijnstraat 24 te Boskoop .

 

Agenda