gesprekskring met ds Laura van Asselt (ONDER VOORBEHOUD)

E.K. gesprekskring met ds Laura van Asselt (ONDER VOORBEHOUD)
Datum 24 maart 2021
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Entree
gratis

Gesprekskring onder leiding van ds Laura van Asselt.

Agenda