Extra algemene ledenvergadering

E.K. Extra algemene ledenvergadering
Datum 3 oktober 2016
Tijd 20:00 uur

Voor deze extra algemene ledenvergadering worden alle leden en vrienden uitgenodigd.

Tijdens deze avond zullen wij u informeren over een aantal zaken die naar voren gekomen zijn tijdens de gemeenteavond van 14 juni jongstleden.

We hebben toen in steeds wisselende groepjes gesproken over de samenwerking tussen remonstrantse gemeenten in het Groene Hart.

Uw wensen, meningen en mogelijkheden stonden hierbij centraal.

De kerkenraad heeft de uitkomsten geëvalueerd en op basis hiervan een  beleid opgesteld met een aantal actiepunten.

We zullen deze met u bespreken en vragen of u hiermee kunt instemmen.

Een belangrijke avond dus, we hopen / verwachten dat u allemaal zult komen.

 

Voor vervoer kunt u contact opnemen met Elly van Leeuwen:  0172 437375.

 

Agenda