Gezamenlijke gespreksavond

Gezamenlijke gespreksavond
Datum 4 februari 2016
Tijd 20:00 uur
Locatie remonstrantse kerk te Waddinxveen

Om het Vrijzinnig Protestantse en Remonstrantse gedachtegoed in onze regio levend te houden ligt het voor de hand de krachten te bundelen en meer samen te werken. De Remonstranten van Alphen ad Rijn en Waddinxveen zijn door de komst van hun gezamenlijke dominee Ds. Martijn Junte al in 2015 begonnen met samenwerking. Ook de VPG Boskoop en haar dominee Martine Wassenaar zoeken nu de verbinding met de buren. Eén van de manieren waarop die samenwerking vorm krijgt is het organiseren van gezamenlijke gespreksavonden.

De eerste gezamenlijke gespreksavond (van een serie van drie) met Martijn Junte, Martine van Wassenaar en leden, vrienden en belangstellenden uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Waddinxveen zal gehouden worden in de kerk te Waddinxveen.

De eerste avond denken we na over het thema loslaten naar aanleiding van gedachten van emeritus predikant Just van Es. Hij wijdde er het boekje “Weg uit het moeten” aan (2de druk, Boekencentrum,  ISBN: 9789021143026). Op die avond zullen we besluiten wat de volgende avond het thema zal zijn. De laatste avond zal over twee bijbelverhalen  gaan. We hopen die te kunnen gebruiken in de afsluitende kerkdienst en mogelijk inspireren ze ons om vooruit te kijken, naar wat de toekomst ons brengen zal.

Op zondag 12 juni zal in de Remonstrantse kerk in Zwammerdam een gezamenlijke dienst worden gehouden, die voorbereid wordt op de genoemde avonden.

Wat het gespreksonderwerp ook is, we hopen in ieder geval dat tijdens de drie avonden veel leden, vrienden en belangstellenden van onze gemeenten  met elkaar kennis zullen maken door te spreken over wat ons bindt, waarin we verschillen en waar we elkaar kunnen vinden.

Donderdag 4 februari in de Remonstrantse kerk, Zuidkade 59 te Waddinxveen

Donderdag 3 maart in de Remonstrantse kerk, Samuel Aardewerksteeg 11 te Alphen

Donderdag 7 april in de VPG, Burg. Colijnstraat 24 te Boskoop

 

 

We hopen u te mogen ontmoeten op de gespreksavonden. Wees welkom!

 

 

Agenda