Avondmaalsdienst

EK Avondmaalsdienst
Datum 8 december 2019
Tijd 10:00 uur

Deze zondag waarop het avondmaal wordt gevierd, gaat mevrouw M.D. Walburg voor.  Net als in het Bijbelverhaal waarin Jezus met zijn apostelen brood en wijn deelde, delen wij vanmorgen brood en wijn met alle kerkgangers. Het Avondmaal bij de remonstranten is open. Iedere aanwezige in de dienst die de wens heeft deel te nemen, is uitgenodigd, “of hij of zij lid is van de Remonstrantse Broederschap of enige andere kerk, al of niet”.

Frederik Vos bespeelt het orgel.

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar. Iedereen is van harte welkom!

 

Over Maya Walburg

maya-walburg

Maya Walburg

is freelance gastvoorganger bij vrijzinnige geloofsgemeenschappen.

Agenda