Avondmaalsdienst met Laura van Asselt

EK Avondmaalsdienst met Laura van Asselt
Datum
10 november
Tijd
10:00 uur

Deze zondag waarop het avondmaal wordt gevierd, gaat onze dominee Laura van Asselt voor.  Net als in het Bijbelverhaal waarin Jezus met zijn apostelen brood en wijn deelde, delen wij vanmorgen brood en wijn met alle kerkgangers. Het Avondmaal bij de remonstranten is open. Iedere aanwezige in de dienst die de wens heeft deel te nemen, is uitgenodigd, “of hij of zij lid is van de Remonstrantse Broederschap of enige andere kerk, al of niet”.

Henk van’t Hoff bespeelt het orgel.

Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar. Iedereen is van harte welkom!

 

Over Laura van Asselt

Laura van Asselt

is sinds 1 december 2018  predikant bij ons in Alphen aan den Rijn. Ook is zij remonstrants predikant bij de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden.

Zij ziet zichzelf- ook hier in de stad-  als een dorpsdominee in de figuurlijke zin van het woord: iemand die tussen/naast de gemeenteleden staat en als primaire taak het pastoraat, de prediking en verzorgen van uitvaarten heeft. Hier kunt u meer over haar lezen.

Agenda