Witte Donderdag: tafel van brood en wijn

EK Witte Donderdag:  tafel van brood en wijn
Datum 18 april 2019
Tijd 19:00 uur

Op Witte Donderdag  vieren we  het Avondmaal met alle kerkgangers.  Ds. D.C. Peters leidt de dienst. Thema: tafel van brood en wijn

We zingen: Wij zoeken  hier uw aangezicht (lied 281), Een mens te zijn op aarde  (lied 538), Neem mijn leven laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer (lied 912),  Als wij weer het brood gaan breken (lied 387) en Lied 184 : 1, 2, 5 en 6.

Overdenking: Als je me lief hebt, houd je dan aan mijn geboden (Joh. 14:15)  (maak dat ik mij nimmer schaam mens te wezen in uw naam gez. 473:9)

Het Orgel wordt bespeeld door dhr. Martijn Strating.

Op de donderdag voor Pasen wordt de laatste avondmaaltijd herdacht die Jezus met zijn twaalf discipelen hield. Het Avondmaal bij de remonstranten is open. Iedere aanwezige in de dienst die de wens heeft deel te nemen, is uitgenodigd.

Over Dick Peters

afscheid1
Dick Peters  is emeritaat predikant van onze remonstrantse gemeente.

Agenda