4e LEZING over VRIJHEID en VERDRAAGZAAMHEID

E.K. 4e LEZING over VRIJHEID en VERDRAAGZAAMHEID
Datum 8 mei 2017
Tijd 20:00 uur
Entree
gratis

LEZING  DOOR TJAARD BARNARD

TOLERANTIE IN DE 2e WERELDOORLOG

In zijn postuum uitgegeven dagboekaantekeningen uit de Tweede Wereldoorlog beschrijft de joodse psychiater en literator Hans Keilson (1909-2011) een ontmoeting die hij heeft met de Haagse remonstrantse predikant J.C.A. Fetter (1885-1959). In dat gesprek, naar het oordeel van Keilson, verraadt Fetter antisemitische gevoelens en vooroorlogse nazistische sympathieën. Tjaard Barnard: “Dit lezend werd mij weer eens duidelijk hoe weinig we eigenlijk weten van de geschiedenis van ons kerkgenootschap in deze periode. In het kader van een veel omvangrijker project – de beschrijving van de geschiedenis vanaf 1940 – zal ik als een vingeroefening deze periode proberen te onderzoeken. In deze bijeenkomst presenteer ik een heel bescheiden begin van de resultaten hiervan en laat zien wat de uitdagingen en kansen zijn van het kerkhistorische onderzoek voor deze recente geschiedenis.” Na afloop is er gelegenheid om gedachten te wisselen.

Dit is de vierde tevens laatste lezing uit de serie Vrijheid en Verdraagzaamheid.

Lezingenserie

De Remonstrantse Gemeente Alphen aan den Rijn organiseert een viertal lezingen over het thema ‘vrijheid en verdraagzaamheid’. De Remonstranten vinden dat: Geloof bij jou begint met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de VRIJHEID nemen om niet alles te geloven.

Via onderstaand formulier kun je een stoel reserveren, want VOL is VOL.

Agenda