Week van Gebed

Licht in het duister

‘Licht in het duister’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2022. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 t/m 23 januari 2022.

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Betlehem uit Matteüs 2. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.

Deze zondag start de week van gebed voor de eenheid van de christenen.

In Alphen zal er elke dag, in telkens een andere kerk, een dienst worden gehouden. De diensten kunnen alleen online worden bezocht.

De links voor de diensten vindt u op de volgende site: https://kerkeninalphen.nl/week-van-gebed-2022-online/

De eerste dienst, maandag vanaf 19.15 uur komt uit de Oudshoornse Kerk en ds. Laura van Asselt zal hierin voorgaan. 

Schema: