Predikant

Sinds 17 januari 2016 is Ds. Martijn Junte als predikant verbonden aan onze kerk. 
foto martijn
Hij preekt ongeveer 1 x per maand hier en begeleidt een gespreksgroep en andere activiteiten.

 

 

Martijn Junte is ook remonstrants predikant in de remonstrantse gemeenten Eindhoven en Waddinxveen.

 

Begin 2016 is Ds. Dick Peters met emeritaat gegaan. Hij blijft nog wel de meditatiegroep begeleiden op de eerste dinsdag van de maand.