Gesprekskring

In principe wordt steeds de derde dinsdag van de maand, met uitzondering van februari i.v.m. de voorjaarsvakantie, een gesprekskring gehouden in de kerk.