5 maart 2016

Gesprekskring 22 februari over euthanasie

Geschreven door Johan Jansen van Roosendaal

Voor de gesprekskring van 22 februari is het thema euthanasie is gekozen n.a.v. de spraakmakende documentaire over het werk van de Levenseindekliniek.

Ds. Martijn Junte stelde voor ieder op zijn beurt te laten reageren, op het artikel Als God echt vader is, dan is hij niet boos als een van zijn kinderen iets eerder thuis komt geschreven door ds. Alleke Wieringa in het blad Ad Rem en door hem voorgelezen, aangezien niet iedereen dit artikel kende. De reacties moesten niet zozeer gaan over voor of tegen, maar veel meer om wat het met ons doet, dat euthanasie mogelijk is, of als we het meemaken in vrienden- of familiekring.

Tijdens het gesprek bleek al snel hoe moeilijk het is niet terecht te komen in een opsomming van wat wel en niet kan, waaraan je moet denken, en in hoeverre jij de regie voert.

Toch kwamen er ook andere aspecten naar boven, zoals: Wat doet het met ons als in de maatschappij de normen veranderen, de grenzen verlegd worden, als morele kaders niet voor altijd vast blijken te liggen? En hoe gaan we om met verdriet als iemand die ons zeer nabij is de stap zet die definitief is?

Ik had de indruk dat tijdens deze gespreksavond – mede door de gekozen gespreksvorm – iedereen tot zijn recht kon komen. Het gesprek was open en ondersteunend en zeker niet oordelend.

Gerelateerd