8 maart 2016

Tweede gezamenlijke gespreksavond in Alphen aan den Rijn

Geschreven door gddb

Martine Wassenaar heet allen welkom en herinnert ons er aan dat deze bijeenkomsten bedoeld zijn om verbinding met elkaar te zoeken en om meer samenwerking tussen de gemeentes mogelijk te maken. Vervolgens nodigt ze  Martijn Junte uit een van de drie kaarsen aan te steken. Uit Alphen en uit Boskoop komt ook iemand naar voren om dat te doen.

Met een korte verwijzing naar ‘het reiskoffertje’ van de vorige keer, haalt ze de waarden van de vrijzinnigheid op, zoals die ook verwoord staan in het pas verschenen boek: ‘Liberaal Christendom, ervaren, denken, doen’, onder redactie van Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob. (uitg. Skandalon). Dat zijn onder meer:  vrijmoedigheid, modern denkend geloof, de bijbel is niet het woord van God  maar een interpretatie, de triniteit wordt niet zonder meer aanvaard, Jezus is een mens, God is een god van mogelijkheden te verwerkelijken door ons, liturgie is een ernstig/serieus spel (geen ‘spelletje’), met niet te vaak Avondmaal, ruimte voor kunst, gezamenlijk gedachtegoed dat verbindt om aan anderen uit te delen. Bovenal: ruimte geven aan eigen waarden, verbinding zoeken en respect voor de ander, ook als die ander, onverhoopt, geen respect aan jou geeft.

De vraag is nu hoe kijken wij als verschillende vrijzinnige gemeentes naar elkaar. Daartoe moeten we elkaar eerst beter leren kennen. Organist Junte (vader van …)komt wel in alle gemeentes, en hij ziet weinig dominante verschillen, soms wat afstandelijkheid, iedere gemeente heeft een ‘eigen wijze’ van doen. De drempel naar elkaar toe wordt lager door de ontmoeting, zoals nu gebeurt. Opgemerkt wordt dat er nu mensen zijn die juist wel wat in de ontmoeting met elkaar zien, degenen die er niet zijn hebben wellicht wat meer reserves en /of weerstand. (Sommige afwezigen waren ook gewoon verhinderd). Iedere gemeente heeft een eigen ‘couleur locale’, die je in de samenwerking niet hoeft kwijt te raken. Het samengaan van Alphen en Zwammerdam is een mooi voorbeeld van hoe het kan.  De fusie tussen doopsgezinden en remonstranten in Leiden laat daarentegen zien hoe het niet zou moeten, vermoedelijk is daar te veel energie gestopt in formele en financiële regelingen. In Boskoop gingen de vrijzinnigen en remonstranten al zo’n 50 jaar geleden samen met een minimum aan regelingen en dat is heel goed gegaan, al duurde het wel enige tijd tot de richtingsverschillen niet meer dominant waren. Dus het kan wel als je dat zou willen, maar die vraag is nu nog niet aan de orde.

Na de koffiepauze gingen we aan de slag met de uitgedeelde duplo bouwstenen om de mogelijkheden van samenwerking  te visualiseren. De eerste meervoudige steen werd zo ver mogelijk buiten de basis gelegd en wees volgens de legger op ruimte voor anderen door verdere uitbouw. Andere bouwstenen waren: liefde overwint alles, samen gemeenteavonden houden, meer muziek zoals met het alphense koortje of andere muziekmakers, buitendagen houden, de gezamenlijke gespreksgroep voor jongvolwassenen stimuleren, gezamenlijke diensten (de streekdienst onlangs in Nieuwkoop was stimulerend), de samenwerking goed regelen, ruimte geven aan de veelkleurigheid, zorgen voor een goede fundering, aandacht voor de diaconie (vluchtelingen, armoede etc.) maar ook de verbinding met God niet verliezen,  ruimtelijk denken en bouwen.

Om half 10 sloot Martine Wassenaar de avond en ze wees op de volgende bijeenkomst in Boskoop, in het midden van de drie plaatsen, donderdag 7 april 2016. Dan zullen bouwstenen verzameld worden voor een gezamenlijke dienst op 12 juni in Zwammerdam.

Gerelateerd