Kerkdienst – Foeke Knoppers

EK Kerkdienst – Foeke Knoppers
Datum 7 oktober 2018
Tijd 10:00 uur

Vandaag preekt Ds F. Knoppers.

De lezingen in de dienst zijn: Prediker 9: 7-13 en Mattheus 6: 25-hoofdstuk uit.

De volgende liederen worden gezongen: 213: 1,2 en 5 (Morgenglans der eeuwigheid), 413 (Grote God wij loven U), 978 en 362 (Hij die gesproken heeft een woord dat gaat).

Sebastiaan Wijland bespeelt het orgel

Na de dienst drinken we koffie/ thee met elkaar.

Over Foeke Knoppers

Foeke Knoppers

is geboren in de remonstrantse pastorie in Lochem. Na zijn studie in Leiden is hij predikant geweest in Alkmaar, Hoorn,  Den Haag,  Apeldoorn en Deventer,  Naarden-Bussum en Twente. Sinds  2015 is hij met emeritaat.

Agenda