Gemeente Berichten

Gemeenteberichten is het informatieblad van onze gemeente, dat 6 keer per jaar verschijnt. Het is een periodiek met alle belangrijke informatie over kerkdiensten, gemeente-avonden, lezingen e.d. Daarnaast worden ook belangrijke activiteiten vermeld van landelijke- en regionale aard. Voor een proefnummer of inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Een abonnement kost € 12.50 per jaar.

TER OVERDENKING uit het laatste nummer:

Is het u opgevallen, dat er in het nieuwe liedboek naast de 1016 liederen ook vele gedichten staan? Gedichten over levensthema’s, van lang geleden of uit onze tijd, persoonlijke verzen, gebeden en ook verschillende formuleringen van een zegen. Het is zeer de moeite waard om deze gedichten eens te lezen, er zit een grote rijkdom en variatie in.
In mijn gemeente Nieuwkoop is de traditie aan het ontstaan om elk jaar in de zomer één dienst op te bouwen rondom gedichten uit het liedboek.
In juli lazen we onder meer het volgende gedicht (op blz. 1361 van het nieuwe liedboek) van Guillaume van der Graft (pseudoniem voor Willem Barnard, 1920 – 2010):

Vragenderwijs
Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis
ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen
ik vroeg aan het water
waarom zeggen ze niets
het water gaf geen antwoord
als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan
wat is er dan
er is alleen een visserman
die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel.

Een gedicht waarin we herkennen dat we leven vanuit vragen waar eigenlijk geen duidelijke antwoorden op zijn. In vrijzinnige kerken kennen we geen dogma’s als geloofswaarheden, uitspraken over hoe het precies in elkaar zit, of Jezus de zoon van God was, wie God zelf is en of hij het leven op aarde stuurt, of juist niet: we weten het niet precies. We leven vanuit de vragen.
Het gedicht eindigt echter met een “antwoord” op de vraag: wat is er dan?
En dan wordt in enkele woorden het hele verhaal van Jezus bij ons wakker geroepen. Een visserman, die zijn volgelingen zei dat ze “vissers van mensen” moesten worden. Iemand die niet bang was, en dat liet zien toen hij over het water liep, vol van vertrouwen. Iemand die op het eind van zijn leven een last moest dragen, moest lijden, maar uiteindelijk met de geest van God (die als een duif op hem neerdaalde bij zijn doop) verder leeft na Pasen. Misschien kan je zeggen dat Jezus’ leven de dragende grond onder onze voeten is. Wij mogen van zijn verhalen leren waar het in het leven om gaat: omzien naar elkaar, er zijn voor de ander, en samen mogen genieten van het goede dat het leven te bieden heeft.
In zijn geest komen we in onze kerken bij elkaar, om in gesprek te gaan over de vragen die er bij ons leven, vragenderwijs in het leven te staan en antwoorden te zoeken die bij ons passen.
Daarin mogen de verhalen van en over Jezus en de geest van God ons bemoedigen en inspireren.

Japke van Malde, predikant Nieuwkoop