Gemeente Berichten

Gemeenteberichten is het informatieblad van onze gemeente, dat 6 keer per jaar verschijnt. Het is een periodiek met alle belangrijke informatie over kerkdiensten, gemeente-avonden, lezingen e.d. Daarnaast worden ook belangrijke activiteiten vermeld van landelijke- en regionale aard. Voor een proefnummer of inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Een abonnement kost € 12.50 per jaar.

TER OVERDENKING uit het laatste nummer:

PASEN EN PINKSTEREN Lezen: Johannes 20:19-23
‘Wil dat ooit nog eens gebeuren, dan moeten Pasen en Pinksteren op één dag vallen!’ zeggen wij wel eens, en daarmee bedoelen we dat iets wel nooit zal kunnen gebeuren.
Volgens de evangelist Johannes zijn Pasen en Pinksteren inderdaad op één dag gevallen. Anders dan de evangelist Lucas en de latere kerkelijke traditie vertelt Johannes geen apart Pinksterverhaal, maar wel een verhaal waarin de Opgestane zijn geest blaast op de leerlingen. Het is niet onze taak om na te gaan welke van deze verschillende tradities de juiste is, maar we proberen liever de bedoeling van iedere traditie en ieder verhaal op het spoor te komen. Jezus komt ineens een vertrek binnen waarin zijn angstige leerlingen bij elkaar zijn. Hij laat de littekenen van zijn kruisiging zien, en daaraan herkennen zijn leerlingen hem. Daarmee wil de evangelist ook zeggen: de Opgestane is dezelfde als de Gekruisigde, en toch is hij anders. Hij is de Levende, en bij leven hoort dat we dezelfde blijven en toch veranderen. Jezus is de Levende van Godswege. God heeft hem niet in de dood gelaten, maar hem voor ons tot levende Heer gemaakt, en deze Heer herkennen we aan de littekenen van zijn kruisiging, dus aan wat de definitieve nederlaag in zijn leven leek te zijn.
De angstige leerlingen zijn blij als zij Jezus zien. Wij denken dat het tegendeel van angst dapperheid is, – en dat kan in sommige situaties zeker het geval zijn. Maar hier is iets anders aan de orde: Hier blijkt vreugde het tegendeel van angst te zijn. De leerlingen die angstig zijn weggekropen worden blij gemaakt, en die blijdschap breekt dat angstige clubje open. We kunnen onszelf niet commanderen om blij te zijn. Blijdschap moet door een ander in ons worden gewekt. Wat de leerlingen blij maakt, dat is dat zij ervaren, dat ze niet alleen zijn, maar dat de Opgestane bij hen binnen kan komen ook daar waar zij zich hebben afgegrendeld.
Jezus blaast zijn geest op de leerlingen. Hier zinspeelt de evangelist op het scheppingsverhaal in Genesis 2. God blaast zijn levensadem in de mens, en daardoor wordt de mens tot een levend wezen, tot iemand die zich onderscheidt van de overige wezens op deze wereld. Dit nodigt ons niet uit tot speculaties over de verschillen tussen mens en dier (juist in onze tijd beseffen we dat we ons ten onrechte boven de dieren willen verheffen), wel mogen we ons laten gezeggen: het gaat op Pasen en Pinksteren om niet minder dan een nieuwe schepping, God maakt ons nu tot mensen die in een bijzondere relatie tot elkaar en tot God zelf staan: Jezus is die mens, die helemaal op God is gericht en van God is vervuld, en hij is door God tot onze levende Heer gemaakt. Zijn leven wordt een belofte voor ons leven. In dit opzicht zijn wij anders dan anderen. ‘Anders’ betekent niet ‘beter’. We gunnen anderen het recht om hun eigen wegen te gaan, maar voor ons is Jezus door God tot de weg gemaakt, en als anderen ons hiernaar vragen, dan willen we graag uitleggen wat het bijzondere van deze weg is, en willen we luisteren naar wat voor anderen het bijzondere van hun weg is. Voor het ontdekken van verschillen zijn we niet bang. Op de weg van Jezus worden we blij gemaakt door God die ons niet angstig alleen laat zijn, maar ons dagelijks wil vernieuwen door ons zijn Geest te schenken.
Pasen en Pinksteren zijn voor ons geloof op één dag gevallen. De eenheid tussen God en ons is door God tot stand gebracht in het leven van Jezus, die wij mogen volgen als onze opgestane Heer.

E.P. Meijering