Gebruiksplan kerkgebouw

Gemeente: Remonstrantse Gemeente Alphen aan den Rijn

Betreft gebouw: Remonstrantse Kerk, Molenstraat 10 in Zwammerdam

Datum: 10-10-2020

Opsteller: Cees Weerheim

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door de Commissie tot de Zaken van de Remonstrantse Broederschap.

Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

1 inhoud

2 doel en functie van dit gebruiksplan
2.1 doelstelling in het algemeen
2.2 functies van dit gebruiksplan
2.3 Aantal bezoekers
2.4 algemene afspraken
3 gebruik van de gebouwen
3.1 meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag
3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten
3.2 gebruik zalen
4 concrete uitwerking
4.1 Gerelateerd aan het gebouw
4.1.1 Routing
4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal
4.1.3 garderobe
4.1.4 parkeren
4.1.5 toiletgebruik
4.1.6 reinigen en ventileren
4.2 Gerelateerd aan de samenkomst
4.2.1 Gebruik van de sacramenten
4.2.2 Zang en muziek
4.2.3 Collecteren
4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting
4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk
4.3 Uitnodigingsbeleid
4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen
Wij gaan extra voorzichtig om met de groep kwetsbare mensen en met de mensen van 70 jaar en ouder. Hiervoor maken we gebruik van de voorschriften van het RIVM.
4.4 taakomschrijvingen
4.4.1 coördinatoren
4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger
4.4.3 techniek
4.4.4 muzikanten
4.5 tijdschema
5 besluitvorming en communicatie
5.1 Besluitvorming
5.2 Communicatie

2 doel en functie van dit gebruiksplan

2.1 doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
• bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
• bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
• volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

2.2 functies van dit gebruiksplan
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

2.3 Aantal bezoekers
• Vanaf 6 oktober 2020 geldt er een maximum aantal bezoekers van 30 personen zolang de anderhalve meter afstand wordt bewaard. In onze situatie komt dat neer op maximaal 30 personen exclusief de dominee en de organist

2.4 algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
• anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
• mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
• de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
• op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.

3 gebruik van de gebouwen

3.1 meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag
Er worden geen meerdere diensten of bijeenkomsten op één dag gepland, koffiedrinken na de dienst wordt als een gezamenlijke activiteit gezien

3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten
De kerkdiensten zijn normaliter twee wekelijks op zondag, beginnen om 10.00 uur en hebben een maximale uitloop tot 12.00 uur.
Voor de culturele activiteiten en verhuur op doordeweekse dagen gelden dezelfde afspraken als onder 3.1

3.2 gebruik zalen
Bij kerkdiensten en alle andere activiteiten geldt:
Kerkzaal:
o Opgave voor de kerkdienst is verplicht met een maximum van 30 personen:
o Opgave bij de secretaris uiterlijk donderdag vóór de kerkdienst (remonstrantenalphenaandenrijn@gmail.com) of telefonisch 06 43146004;
o Bij binnenkomst een mondkapje dragen tot men heeft plaatsgenomen, bij het verlaten van de kerk of voor toiletbezoek het mondkapje weer opzetten.
o Bij binnenkomst de handen ontsmetten met desinfectiegel dat bij de ingang aanwezig is;
o De stoelen staan op anderhalve m1 afstand. Stellen mogen naast elkaar zitten. In de zijbanken ligt voor elke zitplaats een kussen op de zitting.
o De jas meenemen naar de zitplaats;
o De coördinator wijst de zitplaats aan, de zitplaatsen zullen van voren naar achter worden opgevuld.
o Aan het einde van de dienst geeft de coördinator aan in welke volgorde de bezoekers de kerk kunnen verlaten;

Bijgebouw:

o De zaal bevat een opstelling en capaciteit van maximaal 24 stoelen op 1,5 meter. Indien er veel stellen/gezinnen zijn dan maximaal 30 zitplaatsen.
o Bezoekers dragen bij binnenkomst en bij toiletbezoek een mondkapje;
o Koffie/dranken kunnen bij binnenkomst worden afgehaald aan het buffet waarna men van achteraan aansluitend plaatsneemt;
o De ruimte zal tijdens de activiteit geventileerd worden d.m.v. een muurventilator, hierdoor kan een tochtstroom ontstaan.
o De coördinator ziet er op toe dat bij het vertrek de 1,5 meter gehandhaafd wordt.

4 concrete uitwerking

4.1 Gerelateerd aan het gebouw

4.1.1 Routing

binnenkomst van kerk en kerkzaal
• De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken hoeven aan te raken.
• Iedereen desinfecteert zijn handen bij binnenkomst. De coördinator ziet hierop toe en zorgt voor navulling.
• De garderobe kan niet gebruikt worden, iedereen neemt zijn of haar jas mee naar de zitplaats
• De coördinator wijst de zitplaats aan, de zitplaatsen zullen van voren naar achter worden opgevuld.
verlaten van de kerk
• Aan het einde van de dienst geeft de coördinator aan in welke volgorde de bezoekers de kerk kunnen verlaten;
• iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten.

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal
Op de locatie is een kleine parkeerplaats voor maximaal 3 auto’s.

4.1.3 garderobe
Gezien de beperkte ruimte kan de garderobe niet gebruikt worden, iedereen neemt zijn jas mee naar de zitplaats.

4.1.4 parkeren
Er is voldoende ruimte op de parkeerplaats aan de overzijde van de brug over de Oude Rijn om op geringe afstand te kunnen parkeren.

4.1.5 toiletgebruik
Alleen in uitzonderingssituatie zijn de toiletten beschikbaar. Alle deurgrepen, contactvlakken en sanitaire voorzieningen worden voor en na elke activiteit gedesinfecteerd/gereinigd

4.1.6 reinigen en ventileren
De coördinator is verantwoordelijk voor het reinigen en ventileren. Voor, tijdens en na elke activiteit wordt er ruim geventileerd. Alle contactvlakken, alles wat aangeraakt kan worden zoals deurkrukken, deurranden, zeeppompjes, drukknoppen, schakelaars etc. worden gedesinfecteerd.
Algemene richtlijnen voor alle bezoekers:
• geen handen schudden;
• regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol;

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst

4.2.1 Gebruik van de sacramenten

Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moeten kerkenraden op verantwoorde wijze hun eigen keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden.
We verwijzen hiervoor naar https://cgk.nl/doop-en-avondmaal waar aan de bezinning aandacht wordt gegeven met concrete aanwijzingen voor de praktijk.

avondmaal
Wij gebruiken wegwerpcupjes. Het wordt klaargezet op een tafel waar men langs kan lopen op 1,5 m1 afstand. Klaarzetten en broodsnijden gebeurt met hygiëne-handschoenen.

4.2.2 Zang en muziek
Gemeentezang is vooralsnog niet mogelijk. Er worden liederen gespeeld op het orgel die men mee kan lezen in het liedboek. Vanaf de spreekplaats kunnen gedichten worden voorgelezen.

4.2.3 Collecteren
Het collecteren zal gebeuren met een lange collectestok, waarbij de collectant een mondkapje draagt. Het geld zal in enveloppen aan de penningmeester worden overhandigd. Deze zal de collecte opbrengst na 5 dagen fysiek tellen en het bedrag vervolgens overmaken naar de kerkrekening.

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting
Gelet op de voorschriften van het RIVM wordt het koffiedrinken vooralsnog achterwege gelaten. Mocht hier in de toekomst alsnog voor worden gekozen zal dit in het bijgebouw plaatsvinden zoals beschreven onder 3.2

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk
Niet van toepassing

4.3 Uitnodigingsbeleid

Voorafgaand aan elke kerkdienst zullen alle leden, vrienden en belangstellenden een week van te voren per email een bericht ontvangen waarin zij kunnen aangeven of ze dienst willen bijwonen (wie het eerst komt, het eerst maalt)Dit is nodig in situaties waarin het potentiële aantal bezoekers groter is dan het toegestane maximum voor het gebouw (in de huidige situatie). Het doel is dat mensen zich welkom en uitgenodigd voelen en dat we het zo organiseren dat we mensen niet hoeven wegsturen.

De coördinator zal bij aankomst de bezoekers de bekende RIVM-vragen stellen: bent u verkouden, hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen
Wij gaan extra voorzichtig om met de groep kwetsbare mensen en met de mensen van 70 jaar en ouder. Hiervoor maken we gebruik van de voorschriften van het RIVM.

4.4 taakomschrijvingen

4.4.1 coördinatoren
Voor iedere eredienst wordt een coördinator aangesteld Hij of zij ontvangt de mensen bij de ingang en wijst ze hun plek. Ze zien verder toe op de getroffen maatregelen..

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger
• De kerkenraad neemt plaats op de voor hen gereserveerde zitplaatsen op 1,5 meter afstand van elkaar;
• De voorganger krijgt geen handdruk maar een hoofdknik

4.4.3 techniek
• Niet van toepassing
4.4.4 muzikanten
• Niet van toepassing

4.5 tijdschema

wanneerwatwie
 zaterdag 
avondRoosters in de kerkzaal staan open om te ventileren. Desinfectie middelen klaarzettenbeheerder
 zondag 
zondag 8:00deuren van het gebouw open

Ventileren, verwarming aanzetten

beheerder
toiletten en deurklinken reinigen
10:30aanvang dienst
11.30afsluiting dienst
ventileren
reinigen:

– stoelen en tafels

– toiletten en deurklinken reinigen

zaal afsluiten – roosters blijven openbeheerder

 

5 besluitvorming en communicatie

5.1 Besluitvorming
Dit gebruiksplan wordt door de kerkenraad vastgesteld d.m.v. e-mail communicatie en niet in een vergadering.

5.2 Communicatie
Het uitnodigingsbeleid en de algemene huisregels worden d.m.v. een e-mail bericht naar de gemeenteleden gecommuniceerd:

• Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
• Volg de aangewezen looproutes.
• Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
• Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
• Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
• Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.