24 mei 2020

Zondag na hemelvaart

Geschreven door Tjaard Barnard

Op deze zondag zijn er weer veel bronnen waar we ons aan kunnen laven, veel predikanten die iets ter overweging meegeven. Waar er in het begin veel kerkdiensten te bespreken waren, zijn het vandaag ook de podcasts die opvallen.

Nijmegen

       
Deze week is in Nijmegen de ‘landelijke dienst’ van de Remonstrantse Broederschap opgenomen. Prof.dr. Peter Nissen is daar sinds kort predikant. Aan de hand van een schilderij van Cobi van Baars, dat geïnspireerd is door Hadewijch, neemt hij ons mee in het verhaal van Hemelvaart, in de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren laat God ons niet alleen, niet als wezen achter. Zo kan het ook voor ons zijn, in deze merkwaardige tijd van Corona. Nissen roept ons op om moed te blijven houden en te blijven leven vanuit het visioen dat het Rijk van God wordt genoemd. Peter Nissen staat in de kerk met een aantal gemeenteleden die orgelspelen, de liederen zingen en de Bijbellezingen doen. Het geheel straalt een weldadige rust uit.

Hilversum (aanvulling)

         

Nadat het blog online verscheen, verscheen er ook nog een fraaie dienst uit de Hilversumse Kapel online. Ds. Peter Korver doet daarin twee bijzondere dingen. Hij bespreekt een fresco van Giotto uit Florence én hij leest een bijzonder gedicht van Huub Oosterhuis. Dit alles geschiedt in de context van een klassieke dienst, die prachtig gefilmd is en waar alle aandacht en liefde aan is besteed. (Wat zijn het mooie bloemen!) De liederen worden gespeeld door de pianiste, terwijl vier zangers (onder vier Peter zelf) de liederen zingen. Het is een prachtige dienst die de betekenis van Hemelvaart verdiept.
Enigszins verwarrend is dat de tekst van het gedicht van Oosterhuis dat wordt afgebeeld door Peter niet letterlijk zo wordt gelezen. Maar bij zoveel schoonheid en diepgang kan dat de pret niet drukken. Opvallend is hoe de liederen hier vrolijk en opwekkend worden gezongen. Je gaat vrolijk en met inspiratie de zondag in!

 

Jan Berkvens

Al enige tijd maakt dr. Jan Berkvens, predikant van de jongerengemeente Arminius, do/re-gemeente in Hoorn en remonstrantse gemeente Oude Wetering podcasts. Ze zijn op zijn website te vinden. Jan constateert dat het een ingewikkeld geloofsbeeld is, Hemelvaart. Voor velen staat het ver weg, staat het hun beleving in de weg. Hemelvaart lost een probleem op, waar blijft Jezus, maar het wordt wel mysterieus. Jan benadert het als een klassieke vorm van ‘fantasty’, dan wordt het toegankelijker. Inspiratie brengt hem een lied van Earth, Wind and Fire. Zouden wij ook een ‘ride in the sky’ van liefde kunnen nemen? Jan kiest verfrissende muziek. Hij spreekt in open vormen. Zo kan het gebed voor hem en zijn luisteraars een verscheidenheid aan invullingen zijn. Toch ervaar je verbinding. Hoewel het voor liefhebbers van klassiekere vormen wel erg open is…

Utrecht


Uit Utrecht komt deze week een podcast die is ingesproken door de emeritus predikant dr. Heine Siebrand. Het is onderdeel van ‘Radio Geertekerk’. Hij geeft ons veel stof mee om over na te denken. Wellicht zou je ook kunnen zeggen teveel stof, want de gedachten, gedichten en filosofieën buitelen over elkaar in de eloquente woordenvloed van Siebrand die te denken geeft. Er is geen gelegenheid om even niet op te letten, dan raak je de draad van het verhaal kwijt. Maar als je goed op let, heeft Siebrand veel te zeggen.
Dit vindt plaats in de context van een kerkdienst, – Siebrand leidt je op een bijzondere manier de ruimte van de Geertekerk in – waarin de gebruikelijke liturgische elementen terug te vinden zijn, maar telkens op een andere manier, met andere woorden ingevuld.
Siebrand vat zijn dienst zelf als volgt samen:

‘Naar een nieuw normaal – Andreas en Simone Weil
Ik vergelijk de haast onzichtbare maar zeer belangrijke rol van Andreas, de broer van Petrus met die van Simone Weil die reflecteerde op de toekomst van overmorgen begin jaren ‘40 in Londen waar ze voor generaal de Gaulle zich verdiept in wat er echt toedoet in het nieuwe normaal van ooit na de oorlog. Als uitgangspunt de lege ruimte van de kerk als ruimte voor een nieuw begin. De spanning tussen het ervoor en het erna bij diep insnijdende gebeurtenissen en het einde van de toekomst van gisteren. Het geduld en de moed voor de toekomst van overmorgen.’

Vrijburg, Amsterdam

 
Vanuit Amsterdam komt kort maar krachtig een podcast van ds. Joost Röselaers naar ons toe. Omlijst door prachtige muziek van Bach is het de kortste bijdrage van deze dag die tegelijkertijd het meest duidelijke en toegankelijke appèl voor ons is. In de beperking toont zich de meester! Hemelvaart wordt het pas, wanneer wij zelf ons richten op de Koning die op de wolken rijdt. De wolk is in dit vertoog het beeld van de aanwezigheid van God. Aanwezig, maar tegelijkertijd aan de blik onttrokken. Gods koningschap gaat niet over macht, maar over gezag. En wij hebben daarin een rol te vervullen!

Martijn Junte

  
Dr. Martijn Junte, predikant van de gemeente Schoonhoven, geestelijk verzorger in een verpleeghuis, kwam al eerder in deze reeks blogjes voor als de voorganger bij enige arty diensten uit Schoonhoven. Nu zendt hij alweer zijn vierde podcast uit. Op bijna meditatieve manier verbindt hij nu het gedicht Vriendelijkheid van Naomi Shidab Nye met muziek van Arvo Pärt tot een beschouwing over Hemelvaart. Zoals zout oplost in een bouillon en zo tot zijn recht komt, zo kun je ook de Hemelvaart van Jezus beleven.

Gerelateerd